Pravidla

Finální verzi pravidel zveřejníme nejpozději v červnu. Počítejte tedy s tím, že se jisté pasáže mohou upravit. Termíny dané v této sekci jsou už pevné.

Struktura hry

Kachna je určena pro maximálně čtyřčlenné týmy. Začíná v sobotu po snídani a končí ten samý den před večeří. Hra trvá cca 10 hodin a je navržena pro 24 týmů.

Hra se skládá ze stanovišť se šiframi hráčů (viz odstavec Vlastní šifry) a případně organizátorů. Na každém stanovišti se nachází 2 různé šifry odkazující na 2 různá místa. Libovolná dvě stanoviště od sebe nejsou vzdálena více než 2 km (většinou jsou však výrazně blíže).

Vybavení do hry

Tradiční vybavení

Z tradičního vybavení se Vám jistě budou hodit všechny standardní šifrovací pomůcky (tužky, papíry, fólie, fixy, nůžky), jídlo a pití na přežití celé šifrovačky, Kachna doporučuje také buzolu a repelent. Pokud bude pro nějakou konkrétní šifru potřebné speciální vybavení, bude upřesněno v posledních informacích před hrou.

Mapa

Každý tým dostane na začátku hry velmi podrobnou mapu pro orientační běh (ta se od normálních map odlišuje svou vysokou podrobností a některými nezvyklými barvami - například vzrostlý les je značen bílou barvou, hustší porosty pak různými odstíny zelené). Na mapě bude vyznačena souřadnicová mřížka, pomocí níž bude možné určit polohu jednotlivých stanovišť.

Karta týmu

Karta týmu, kterou obdrží každý tým na startu, slouží pro záznam hry a následné vyhodnocení výsledků.

Body

Cílem šifrovačky Kachna je získat co nejvíce bodů. Body se týmu udělují v pěti kategoriích:

 • navštívená stanoviště,
 • vyluštěné šifry,
 • krása vaší šifry,
 • obtížnost vaší šifry,
 • dodržení všech termínů týkajících se dodání vaší šifry (viz Vlastní šifry).

Tyto parametry se zadají do Kachní funkce, která spočítá celkový počet bodů. Chcete navštívit a vyluštit co nejvíce stanovišť a mít krásnou šifru, která není ani moc lehká ani moc těžká. Také chcete dodržet všechny dané termíny.

Start

Kachnu tradičně zahájí netradiční startovní aktivita. Její podobu upřesníme, až ji budeme znát, nejpozději snad při startu hry.

Stanoviště, trasa

Řešením šifer na Kachně bývá zpravidla heslo. Jakmile tedy z šifry vyluštíte tajenku, budete moci zjistit, v jakých souřadnicích mapové mřížky se nachází další šifra. Konkrétní podobu tohoto systému ještě upřesníme.

Stanoviště se budou vesměs nacházet mimo cesty. Bývají označena fáborkem a vždy se nachází u nějakého výrazného objektu – posed, krmelec, skála, roh plotu. Prostor hry není velký, jedná se převážně o příjemný les. Samotné šifry budou ve vodovzdorném obalu, každý tým si smí vzít dvě kopie.

Stanoviště vševěd

Na stanovišti s označením „VŠEVĚD“ prozradí organizátoři za splnění úkolu řešení libovolné vyzvednuté šifry. Tato šifra se pak hodnotí jako nevyluštěná (= za vyluštění nejsou body a nelze hodnotit krásu). Každý tým může splnit celkem 5 úkolů.

Cíl

Nejpozději do (ještě nevíme kdy) musí týmy do cíle libovolným způsobem (v souladu s pravidly) dopravit Kartu týmu. Organizátoři se poté v rychlosti pokusí vyhodnotit výsledky, následuje večeře, prohlídka všech šifer, vyhlášení výsledků Kachny a kachní večírek – oheň, hudba a drobné chuťovky k opečení.

Další pravidla

Protože Kachna nemá být o luštění ve dvojicích či jednotlivcích, platí tato pravidla:

 • Zákaz rozdělení týmu! (Je okej jít pomaleji než ostatní na stejné další stanoviště; samozřejmě je okej si odskočit; je okej čekat s kočárkem na cestě kousek od stanoviště; není okej vysílat běžce, který se bude vracet za svým týmem; určitě není okej poslat půlku týmu jinam než druhou půlku týmu.)
 • Standardní pravidla šifrovacích her – tj. nespolupracovat s ostatními, luštit v rozumné vzdálenosti od stanoviště, nestopovat ostatní týmy, nechodit do lesních školek, na soukromé pozemky, nepoužívat jiné dopravní prostředky než vlastní nohy (popř. bezmotorový kočárek) atd.
 • Vzhledem k tomu, že na mapě je omezený počet tajenek, není možné se zcela vyhnout „haluzení“. Nebráníme se nijak zpětnému inženýrství a odhadování tajenky, ale náhodné obíhání stanovišť je zakázáno. Hrajte fér a hlavně tak, abyste si hru i celý kachní tah užili.

Vlastní šifry

Každý tým musí vytvořit jednu šifru, která bude použita ve hře. Před hrou je tedy kromě samotné tvorby šifry třeba absolvovat následující kroky:

 • Hotovou šifru uploadujte do pátku 31. května na Stránce týmu. Za to získáte 1 bod do hry. Orgánizátoři se šifru pokusí otestovat a dodat vám zpětnou vazbu.
 • Nejpozději během pátku 14.  června najdete na Stránce týmu dvě šifry jiných týmů k otestování. Na testování máte celkem 2 týdny.
 • Do pátku 28. června pošle tým zpětnou vazbu autorům šifry a kopii odešle také mailem organizátorům. Za to můžete obdržet opět 1 bod do hry.
 • Následujících 14 dní máte na to, abyste šifru na základě připomínek upravily. Do pátku 12. července je třeba nahrát finální verzi šifry do systému. Za to opět získáte 1 bod do hry.

Za splnění všech výše zmíněných termínů můžete tedy získat až 3 body do hry.

Pokud byste si přáli, aby vám šifru testoval nějaký konkrétní tým (např. jeho člen zná princip, umíte si předat artefakt apod.), uveďte to prosím v sekci Poznámka při nahrávání šifry.

Pokud bude tým chtít šifru otestovat znovu po úpravě, musí si další testery sehnat sám. Pokud má tým artefaktovou šifru, kterou nelze předat jinému týmu k otestování, může zkusit za účelem testu kontaktovat organizátory nebo si testery sehnat sám.

Požadavky na šifru

 • Řešení je české podstatné jméno (existující na pravidla.cz) v prvním pádě jednotného čísla.
 • Šifra je ve formátu PDF rozměru A4, A5, A6 nebo A7 (usnadníte nám hlavičkování a tisk).
 • Nahoře má vodorovný bílý pruh o šířce 2 centimetry.

Nevejdete-li se do požadavků, napište nám, domluvíme se. V případě, že děláte speciální šifru (předmětová, zvuková apod.), zajišťujete si propriety sami.